Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Στρογγυλή Εύβοιας, Υπηρεσία Φάρων

Ο φάρος λειτούργησε το 1904 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό και φωτοβολία 12 ν.μ.

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός και το 1944, στα πλαίσια ανασυγκρότησης Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο.

Το 1986 ο φάρος μετατράπηκε σε ηλιακό και λειτουργεί ως επιτηρούμενος.