Μουσείο Υποδημάτων

Στιβάνια Καλύμνου, Μουσείο Υποδημάτων

Στιβάνια από την Κάλυμνο.