Αρχιτεκτονική

Σούνιο

Ο ναός του Ποσειδώνα. Νοτιοδυτική γωνία.