Αρχιτεκτονική

Σούνιο

Άποψη του ναού του Ποσειδώνα από τα βορειοανατολικά.