Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη»

Σκυριανή φορεσιά, Μουσείο «Αγγελική Χατζημιχάλη»

Η Αγγελική Χατζημιχάλη με Σκυριανή φορεσιά.