Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Ειδώλιο Σειληνού, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Ειδώλιο καθιστού Σειληνού, 6ος αι. π.Χ.. Ριτσώνα.