Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Ρωμαϊκή Τριήρης, Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Ρωμαϊκή Τριήρης (αρχές 2ου π.Χ. αιώνα)

Αυτή η τριήρης, που σε πολλά αντίγραψε την Αθηναϊκή, δεν είχε την λεπτότητα της ναυπηγικής τέχνης της τελευταίας. Χαρακτηριστικός ήταν ο βαρύς πύργος που υπήρχε στην πλώρη.