Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Ρωμανιώτικη ενδυμασία, Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Ρωμανιώτικη γυναικεία ενδυμασία.