Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Ρ/Φ Θεσσαλονίκης, Υπηρεσία Φάρων

Στο φαροδείκτη του 1983 αναγράφεται ως έτος έναρξης λειτουργίας το 1960 και λειτουργεί ως επανδρωμένος. Αποτελείται από διώροφο κτήριο.

Στο ισόγειο είναι εγκατεστημένο το μηχανοστάσιο και στον όροφο τα ηχητικά μηχανήματα (μπουρούδες) και εκπομπής ράδιο-σημάτων.

Σε μικρή απόσταση υπάρχει βοηθητικός χώρος.