Κεραμική

Ρυτό

Φαλλόμορφο ρυτό από την Πέλλα. Τέλος 4ου-αρχές 1ου αι. π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας.