Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Μυκήνες: Πύλη των Λεόντων

Η κύρια είσοδος στην τειχισμένη πόλη.