Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Πύλη των Λεόντων

Η επιβλητική Πύλη των Λεόντων, το σημείο εισόδου στην ακρόπολη των Μυκηνών.