Μουσείο «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Προσωπικά αντικείμενα, Μουσείο «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Προσωπικά αντικείμενα του Ελευθερίου Βενιζέλου: μπουκάλια για ρακή και πολυθρόνα.