Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Ποσειδώνας ή Δίας, Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Άποψη της εισόδου του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος με το τμήμα της κονώνειας οχύρωσης. Το εικονιζόμενο άγαλμα είναι αντίγραφο του γνωστού αριστουργήματος της αρχαίας χαλκοπλαστικής του Ποσειδώνα ή Δία του Αρτεμισίου.