Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

«Πλουτολογία», Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

«Πλουτολογία», Ιωάννης Α. Σούτσος (1869).

Ο δεύτερος τόμος του έργου περιλαμβάνει στοιχεία για την επίδραση των φυσικών περιστάσεων επί των παραγωγικών οργάνων, επί του πλούτου και του πολιτισμού των εθνών. Εξετάζεται, επίσης, το κομμάτι της πολιτικής Πλουτολογίας, της επιστήμης, δηλαδή, που ασχολείται με την επίδραση της Πολιτείας, η οποία διοργανώνει τις σχέσεις του κοινωνικού βίου, στο σύνολο των “πλουτολογικών γινομένων”, στην προστασία και περιχαράκωση της ίδιας της ελευθερίας των πολιτών.

Ο Ι. Σούτσος (Κωνσταντινούπολη 1803-Αθήνα 1890) διετέλεσε Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837-1890) και της Σχολής Ευελπίδων. Διετέλεσε υπουργός στρατιωτικών και αυλάρχης του βασιλιά Γεωργίου Α’. Εισήγαγε την έρευνα της πολιτικής οικονομίας και της δημοσιονομίας στην Ελλάδα και προλείανε το έδαφος για την πρακτική εφαρμογή αυτών των κλάδων της οικονομικής επιστήμης. Πατέρας του ήταν ο ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας Αλέξανδρος Σούτσος.