Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Πλοίο τύπου Λίμπερτυ, Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Ομοίωμα πλοίου τύπου λίμπερτυ.
Έτσι ονομάστηκε ο τύπος φορτηγού πλοίου, ο οποίος ναυπηγήθηκε μαζικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μπορούσαν να μεταφέρουν 9.150 τόνους φορτίο. Αυτά τα πλοία αποτέλεσαν τη βάση για τη μεταπολεμική λαμπρή πορεία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Τα τελευταία από αυτά διαλύθηκαν το 1985.