Αρχιτεκτονική

Πλινθόκτιστος τοίχος

Παραδοσιακός πλινθόκτιστος τοίχος στην Πελοπόννησο.