Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Πλανισφαίριο, Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Πλανισφαίριο Philips. Τέλη 19ου αιώνα.
Είναι αστρονομικό όργανο που παρουσιάζει το χάρτη του ουρανίου θόλου στον οποίον μπορεί να εντοπίσει κανείς αστερισμούς και αστέρια την κάθε στιγμή.
Οι χρήστες αναγνώριζαν τη θέση τους βάση της θέσης των ουρανίων σωμάτων.