Διάφορα

Πινακάτες Πηλίου

Στο χωριό Πινακάτες του Πηλίου θαυμάσαμε την πλατεία με τα δυο της επίπεδα, τα παλιά παραδοσιακά σπίτια και τη βρύση με το δροσερό νερό που έρχεται από ψηλά.
Στη γωνία της πλατείας στέκεται αυτή η μικρή ραβδωτή κολόνα. Ποιος ξέρει τι μνήμες κουβαλάει, από πότε βρίσκεται στο σημείο αυτό από όπου η θέα ανοίγεται στη θάλασσα και τι σηματοδοτεί…