Διάφορα

Πινακάτες Πηλίου

Mαρμάρινη νεοκλασική κρήνη με λεοντοκεφαλές στην πλατεία του χωριού. Κατασκευάστηκε το 1894, με δωρεά ντόπιων μεταναστών της Αιγύπτου στη μνήμη των γονέων τους.