Μουσείο Τυπογραφίας

Πιεστήριο 19ου αι., Μουσείο Τυπογραφίας

Στη φωτογραφία δεξιά βλέπουμε το επίπεδο τυπογραφικό πιεστήριο από τα τέλη του 19ου αι. και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και το μέγεθος του μια και βλέπουμε ακριβώς δίπλα του και ένα σκαλοπάτι.