Μουσείο Σχολικής Ζωής

Περιεχόμενα της έκθεσης_2, Μουσείο Σχολικής Ζωής

Αντικείμενα από την τρίτη περιοδική έκθεση «Μέσα Μάθησης».