Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Περιβάλλον χώρος του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Εξωτερική άποψη του Μουσείου και του περιβάλλοντος χώρου.