Ιστορικό Υφαντουργείο ΣΕΝ

Παραδοσιακοί μίτοι, Ιστορικό Υφαντουργείο ΣΕΝ

Παραδοσιακοί μίτοι πλεγμένοι από το χέρι της υφάντρας.