Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Παναγία η «Επίσκεψις», Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Λατρεία και τέχνη.

Παναγία η «Επίσκεψις», τέλη 13ου αιώνα.

Σπάνιο δείγμα ψηφιδωτής εικόνας. Το μέγεθος και το είδος των ψηφίδων της υποδηλώνουν τη στενή σχέση της με τα σύγχρονά της επιτοίχια ψηφιδωτά.

Προέρχεται από την Τρίγλεια της Βιθυνίας και εισήχθη στο Μουσείο το 1925, μαζί με άλλα «Κειμήλια Προσφύγων», λατρευτικά δηλαδή αντικείμενα από τις κοινότητες των Ρωμιών στην Ανατολική Θράκη και τη Μ. Ασία που ήλθαν στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών (1923).

ΒΧΜ 990