Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Παλαιοχριστιανική Βασιλική Χαλινάδου (Άγ. Γεώργιος) – Αγία Παρασκευή Λέσβου

Τρίκλιτη βασιλική. Ανασκάφηκε και αναστηλώθηκε το 1937 απο τον Α. Ορλάνδο. Πιθανόν κτίστηκε το β΄μισό του 6ου αι. μ.Χ.