Ζωγραφική

‘‘Ο Μοριάς‘‘ του Nicolas Sanson

 ‘‘Ο Μοριάς‘‘

LA /MORÉE/ Et les Isles, Atlas nouveau,  Παρίσι 1692.

Επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 55,5×83,6 εκ. Συλλογή ΜΙΕΤ

Στον χάρτη του Nicolas Sanson  διακρίνονται τα σημαντικότερα κάστρα που κατέλαβαν οι Βενετοί στον Β΄ Βενετοτουρκικό πόλεμο. Χαρακτηριστικό είναι πως το Ναύπλιο , η Napoli di Romania,  που ήταν μια από τις σημαντικότερες κτήσεις των Ενετών στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και υπήρξε  πρωτεύουσα του Βασιλείου του Μορέως (Regno di Morea) κατά τη Β΄ Ενετοκρατία ( 1686-1715), αναφέρεται με τρία τοπωνύμια : Napoli di Romanie, Anaplia, Nauplia.

Παρουσιάζεται στην έκθεση «Το Ναύπλιο από τη Βενετοκρατία έως τον 19ο αιώνα μέσα από το βλέμμα των περιηγητών» (Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου στο Ναύπλιο, 2 Απριλίου – 15 Σεπτεμβρίου 2016).