Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Ομοίωμα υπερωκεανίου, Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Ομοίωμα του υπερωκεανίου «Θεμιστοκλής», πρώην «Μωραΐτης». Ναυπηγήθηκε στο 1907 από τους Priestman and Co. στο Sunderland της Αγγλίας για λογαριασμό του Δ.Γ. Μωραΐτη και ήταν 6.892 τόνων.
Όταν περιήλθε στην ιδιοκτησία της Ελληνικής Υπερωκεανίου Ατμοπλοΐας μετονομάστηκε σε «Θεμιστοκλής» και το 1914 με το ίδιο όνομα μεταβιβάστηκε στην Εθνική Ατμοπλοΐα.
Ήταν το πρώτο ελληνικό υπερωκεάνιο που υπηρέτησε στη γραμμή Πειραιάς-Νέα Υόρκη από το 1907 έως το 1924.