Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Ομοίωμα οικίας από την Κνωσό

Σύμφωνα με την επιγραφή του μουσείου:
“Πήλινο ομοίωμα οικίας που βρέθηκε σε τάφο στην περιοχή της Κνωσού. Παρέχει μια εικόνα μονόχωρης κατοικίας των γεωμετρικών χρόνων με θύρα, που έχει φεγγίτη και θυρόφυλλο και μικρά παράθυρα στους πλευρικούς τοίχους. Εσωτερικά διακρίνονται χαμηλό πεζούλι και ράφι. Την επίπεδη στέγη περιτρέχει χαμηλό στηθαίο για τη συλλογή και παροχέτευση των όμβριων υδάτων, ενώ η καμινάδα για την έξοδο του καπνού παραπέμπει στην ύπαρξή εστίας για θέρμανση και φωτισμό. Κνωσός -Τεκές, Γεωμετρική περίοδος, 9ος αι. π.Χ. ”

Φωτογραφία: Από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου