Μουσείο Υποδημάτων

Νυφιάτικα Κορέας _2, Μουσείο Υποδημάτων

Νυφικά υποδήματα Κορέας.