Διάφορα

Ντέιρ ελ Μπέρσα

Τελετουργικά αντικείμενα από χαλκό. Από ταφή στη Ντέιρ ελ Μπέρσα. Αίγυπτος, Πρώτη Ενδιάμεση Περίοδος, περ. 2040 π.Χ. Βρέθηκαν το 2012 από αρχαιολόγους του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λουβέν.