Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Νεκροταφεία της Αμβρακίας, Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Μόνιμη έκθεση.

Ενότητα για τα νεκροταφεία της Αμβρακίας.