Δωδεκανησιακό Σπίτι

Ναύπακτος – βιτρό, Μουσείο Δωδεκανησιακό Σπίτι

Ναύπακτος – βιτρό.