Διάφορα

Μωσαϊκό με χρήση κροκεάτη λίθου στην Ρώμη : Τίγρης κατασπαράσσει μοσχάρι (Μουσείο Καπιτωλίου )

Μωσαϊκό με χρήση κροκεάτη λίθου : Τίγρης κατασπαράσσει μοσχάρι (Μουσείο Καπιτωλίου )
Μία από τις βασικές πολύχρωμες πέτρες ( βαθυπράσινη με κιτρινοπράσινες κηλίδες) στα διακοσμητικά έργα Opus Sectile είναι ο Κροκεάτης λίθος ( Λακωνική πέτρα / μάρμαρο κατα τους Ρωμαίους Lapis Lacedaemonius, Serpentine Porphyry, Green porphyry), μιά πέτρα που υπάρχει μόνο στην περιοχή “Ψηφί” του χωριού Κροκεές Λακωνίας απ’όπου ,επί Ρωμαϊκής εποχής, οι Ρωμαίοι απέσπασαν μεγάλες ποσότητες. Το λατομείο Κροκεάτη λίθου αποτέλεσε περιουσία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
‘Αρθρο του καθ. Γ. Πίκουλα στην τοπική εφημερίδα Διόσκουροι (συντακτική ομάδα : Θ. Οικονομάκος, Ν. Σκεύος , Γ. Καραμπούκαλος , Παυλάκος , Αλειφερόπουλος ) για τον κροκεάτη λίθο. Το αρχείο της εφημερίδας βρίσκεται στην δανειστική βιβλιοθήκη Κροκεών .
http://www.krokeai.com/town/Krokeatis_Lithos/Krokeatis_Lithos_pikoulas.htm