Μουσείο της Ακρόπολης

Μπροστινό ήμισυ αλόγου (αρ. 697), Μουσείο της Ακρόπολης

Άλογο χωρίς ιππέα, διαστάσεων 113 εκ.
Αριστουργηματικό έργο αρχαίας γλυπτικής τέχνης. Βρέθηκε το 1887 ανατολικά του Ερεχθείου στην Ακρόπολη κατά την διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών. Είναι κατασκευασμένο πριν τους Περσικούς πολέμους από μάρμαρο της Πάρου. Το σώμα του αλόγου έχει διχοτομηθεί, και το μισό λείπει. Η χαίτη ήταν ζωγραφισμένη κόκκινη, καθώς και το εσωτερικό του στόματος. Τα μάτια ήταν μελανά. Το άλογο παριστάνεται αγέρωχο να λακτίζει το έδαφος με την δεξιά μπροστινή οπλή. Ανασηκώνει το κεφάλι και το στρέφει προς τα δεξιά επάνω από τον ώμο του. Η χαίτη του αλόγου είναι χαραγμένη με λεπτές γραμμές.
Δεν υπάρχουν ίχνη καβαλάρη, ή χαλιναριού επάνω του, γι’ αυτό υποθέτουμε ότι ο ιππέας του έστεκε εμπρός του κρατώντας το χαλινάρι, έτοιμος να του το φορέσει. Παρόμοιες παραστάσεις βρίσκουμε στο αέτωμα του Παρθενώνα.
Η βάση του αλόγου είναι αρχαϊκού τύπου. Η καλλιτεχνική απόδοση του αλόγου είναι εξελιγμένη. Τα μάτια είναι λεπτομερώς επεξεργασμένα και η όλη απόδοση τέλεια.