Διάφορα

Μνήμη Τσε Γκεβάρα: Ο αρχάγγελος με το πολυβόλο

Χαρακτικό του Τάσσου Αλεβίζου