Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Μινωικές τοιχογραφίες, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Η έκθεση των μινωικών τοιχογραφιών (Αίθουσα ΧΙΙΙ).