Διάφορα

Μινωικά λίθινα αγγεία και σκεύη στη Μινωική Κρήτη με κατεργασία πράσινου πορφυρίτη από την Λακωνία ( κροκεάτης λίθος )

Μινωικά λίθινα αγγεία και σκεύη στη Μινωική Κρήτη με κατεργασία πράσινου πορφυρίτη από την Λακωνία ( κροκεάτης λίθος ). Η αρχική χρήση των λίθινων αγγείων ήταν ταφική , στις αρχές της 2ης χιλιετίας κατασκευάζονται αγγεία για οικιακή χρήση .Στα υστερομινωικά χρόνια τα αγγεία αποκτούν και τελετουργική χρήση. (Αρχαιολογικό μουσείο Χανίων – συλλογή Μητσοτάκη )