Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Μεταπολεμική περίοδος_1, Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Άποψη της έκθεσης μεταπολεμική περίοδος  από το 1944 μέχρι σήμερα.