Μουσείο Τυπογραφίας

Μεταξοτυπία, Μουσείο Τυπογραφίας

Λεπτομέρεια από μηχάνημα μεταξοτυπίας.