Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα "Βασίλειος Παπαντωνίου"

Μαντίλι, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα “Β. Παπαντωνίου”

Μαντίλι σταμπωτό.
Στο κέντρο ο Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει τη σημαία της Επανάστασης του 1821.
Πρόκειται για ελεύθερη απόδοση του πίνακα του Peter von Hess.
Δωρεά: Ιωάννα Παπαντωνίου | (1997.20.1)