Μουσείο Τυπογραφίας

Κύλινδρος, Μουσείο Τυπογραφίας

Κύλινδρος για το μελάνωμα της τυπογραφικής πλάκας.