Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Κύλικα, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Κύλικα με αμαυρόχρωμη- δίχρωμη διακόσμηση, 1700-1600 π.Χ. Θήβα.