Μουσείο της Ακρόπολης

Κόρη του Αντήνορος (αρ. 681), Μουσείο της Ακρόπολης

Η κόρη του Αντήνορος ύψους 201 εκ. , δουλεμένο σε ενιαίο μάρμαρο (μονόλιθο) μαζί με την πλίνθο (4εκ.) είναι έργο αρχαϊκής τέχνης του γλύπτη Αντήνορος. Τμήματά της ανακαλύφθηκαν στις ανασκαφές της Ακρόπολης και βρέθηκαν στην Περσική τάφρο το 1882 ανατολικά του Παρθενώνα και το 1886 δυτικά του Ερεχθείου.
Είναι από νησιώτικο μάρμαρο. Βρέθηκε θρυμματισμένη σε πολλά κομμάτια. Τμήματα των ποδιών λείπουν και έχουν αντικατασταθεί. Λείπει επίσης το δεξί χέρι από τον αγκώνα και η αριστερή παλάμη. Φέρει ζημιές στο πρόσωπο. Στη βάση του είναι χαραγμένη επιγραφή.
Η κόρη είναι ντυμένη με ιμάτιο και χιτώνα. Οι οφθαλμοί από υαλόμαζα ήταν ένθετοι σε μεταλλικό πλαίσιο στο οποίο πιθανώς ήταν στερεωμένες οι βλεφαρίδες που δυστυχώς σήμερα έχουν χαθεί.
Στο κεφάλι φοράει στεφάνι που φέρει οπές από πρόσθετο μεταλλικό κόσμημα το οποίο δεν υπάρχει πια. Τα μαλλιά στη πλάτη αποδίδονται σε ενιαία μάζα πρόχειρα κατεργασμένη.
Ο λοβός των αυτιών είναι τρυπημένος για να στερεωθεί μεταλλικό ενώτιο.
Το άγαλμα ήταν τοποθετημένο στο ιερό της Αθηνάς στην Ακρόπολη. Η επιγραφή μνημονεύει τον καλλιτέχνη Αντήνορα, τον πατέρα του καλλιτέχνη Εύμαρου, και τον κεραμέα Νέαρχο που ανάθεσε το άγαλμα.
Νέαρχος ἀνέθεκεν̣ [ℎο κεραμε]- ὺς ἔργον ἀπαρχὲν τ̣ἀθ[εναίαι]. Ἀντένορ ἐπ[οίεσεν ℎ]- ο Εὐμαρος τ[ὸ ἄγαλμα].
Πολλοί αμφέβαλλαν αν ο Νέαρχος ήταν πράγματι κεραμέας το επάγγελμα, αφού ένας κεραμέας δεν μπορεί να είχε την οικονομική ευχέρεια που ήταν απαραίτητη για να κάνει ένα τέτοιο καλλιτέχνημα.
Είναι το μοναδικό εξακριβωμένο έργο του Αντήνορος. Χρονολογείται στα 530-520 π.Χ.

Πηγή : G.M.A. RICHTER – KORAI ARCHAIC GREEK MAIDENS – LONDON 1968