Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κτήριο 1960, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το κτήριο τη δεκαετία του 1960 όταν σε αυτό έμεναν περίπου τριάντα οικογένειες.