Διάφορα

Κροκεάτης λίθος στην Ρώμη

Κροκεάτης λίθος , άρθρο από την εφημερίδα των Κροκεών Λακωνίας , ”Οι Διόσκουροι ” του καθηγητή Πίκουλα , http://www.krokeai.com/town/Krokeatis_Lithos/Krokeatis_Lithos_pikoulas.htm