Λαογραφικό Μουσείο Τζουμέρκων

Κρεβατοκάμαρα, Λαογραφικό Μουσείο Τζουμέρκων

Αναπαράσταση του χώρου της κρεβατοκάμαρας, όπως έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό του μουσείου.