Αρχιτεκτονική

Κορέστεια

Άποψη του Γάβρου.
Ο Γάβρος είναι ένα από τα Κορέστεια, τα «πλίνθινα χωριά» που συναντά κανείς στον οδικό άξονα που συνδέει την Καστοριά με τις Πρέσπες.