Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Κιονόκρανο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Κιονόκρανο με αγγέλους, πιθανώς από προσκυνητάρι ή ταφικό μνημείο  εκκλησιαστικού κτηρίου του λατινικού δόγματος.

13ος αι. μ.Χ. Θήβα.