Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Κεντρική προθήκη, Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Άποψη της κεντρικής προθήκης στην ενότητα ‘Η Παράσταση’